Κυριακος

Κυριακος

205 points

Member since: October 3, 2014

Simplest rubiks cube solution

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1536

Simplest rubiks cube solution

Do we have a problem?

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1272

Do we have a problem?

Tea Submarine

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1372

Tea Submarine

What I remember most about LEGOs

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1232

What I remember most about LEGOs

The day I lost control...

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1632

The day I lost control...

Ooops Sorry

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1316

Ooops Sorry

Defense

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1465

Defense

Is this a problem these days?

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1303

Is this a problem these days?

Those Bastards

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1492

Those Bastards

Meet Your New Cubemate

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1363

Meet Your New Cubemate

Be Honest Now

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1441

Be Honest Now

A Case of the Mondays

Κυριακος

Submitted By: on

0

0

1335

A Case of the Mondays